EU peníze školám

Naše škola zpracovala v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost tyto materiály:

                    

Šablona            I 2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

                        Český jazyk – 1. roč.

                        Český jazyk – 2. roč.

                        Matematika – 1. roč.

                        Matematika – 2. roč.

 

Šablona           II2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

                        Anglický jazyk 1 – 3., 4., 5. roč.

                        Anglický jazyk 2 – 3., 4., 5. roč.

 

Šablona           III1- Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

 

Šablona           V2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

                        Vlastivěda – 4. roč.

            Vlastivěda - 5. roč.

 

Kontaktní osoba, která poskytne na požádání výukové materiály ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR:  ředitel školy, e-mail: zs@chromec.cz