PROJEKT EU

03.02.2022 13:11

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola od 1.1.2022 čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/
Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/

Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/

Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/
Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/
Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/

Cíl programu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

    

Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/
Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/
Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč

Více zde: https://zschromec4.webnode.cz/news/eu/