Projekt EU

07.09.2020 08:30

Podpora společného vzdělávání ZŠ Chromeč, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017283

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 226.485,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent  personální podpora ZŠ

- Projektový den ve výuce

- Projektový den mimo školu