Informace o nás

 

Název školy: Základní škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace

Sídlo: Chromeč 12, 789 01  Zábřeh

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 600147932

Zápis do rejstříku škol (základní škola): 1.1.2005

Zápis do rejstříku škol (školní družina): 6.8.2007

IČ: 70985235

Telefon: 583238283, 739028191

E-mail: zs@chromec.cz

www: https://zschromec.wbs.cz

ID datové schránky: crjmker

   

Zaměstnanci školy:

    Ředitelka: Mgr. Jitka Pavelková

    Třídní učitelka I. třída:  Mgr.Jitka Pavelková

    Třídní učitelka II.třída:  Mgr. Petra Běhalová

    Vedoucí vychovatelka: Jana Sklenářová, Dis.

    Vychovatelka, asistent pedagoga,:  Olga Vitoulová

    Školnice: Eva Dobiášová